Centrale telefoniczne

Centrala telefoniczna – zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali.

  • dla małych firm od 4 do 30 użytkowników
  • dla średnich firm od 30 do 100 użytkowników
  • dla dużych firm od 100 do kliku tysięcy użytkowników

użyj poniższych przycisków aby dowiedzieć się więcej…