Aplikacja AudioMAN

Slican AudioMAN jest aplikacją typu Web App przeznaczoną do zarządzania zintegrowanym systemem audio Slican. Zapewnia rozdzielenie funkcji konfigurowania systemu NCP od zarządzania systemem audio. Program zarządza źródłami muzyki, komunikatami, umożliwia przypisywanie ich do poszczególnych urządzeń i stref oraz reguluje ich głośność.

  • dodawanie źródeł muzyki – jako strumień audio z sieci, tworzenia list muzyki z plików w formacie *wav i *mp3
  • zmiany zapowiedzi – nagranie nowych z telefonu lub podmiana pliku zapowiedzi w formacie *wav, *mp3 lub *alaw.
  • ustawienie źródeł muzyki dla poszczególnych stref audio (strumień audio z sieci, strumień audio z kodera AUD.IP-DMCOD, przygotowana playlista)
  • regulacja głośności muzyki, zapowiedzi dla każdego rodzaju oddzielnie z możliwym podziałem dla poszczególnych stref