Uprawnienia i licencje

Na każde użyte urządzenie audio (pulpit mikrofonu z telefonem CTS-220.IP-GNM, pulpit mikrofonu AUD.IP-DMIC1, głośniki AUD.IP-AMP10, koder audio AUD.IP-MCOD1) wymagana jest licencja NCP.VoIPUser.